Lưu trữ Healthy Food - Bakingfun

Healthy Food

Coconut Chia Pudding

Ngày cuối tuần, người ngợm uể oải, mệt mỏi chẳng muốn làm gì. May có lọ Coconut Chia Pudding làm tối qua nên sáng dậy có cái ăn. Đây thực sự là cứu cánh cho những buổi sáng bận rộn, hay lười biếng của mình. Cách làm được tham khảo từ cuốn sách chị gái Mieke Keppens tặng. Chị là chủ nhân của trang web https://www.orthohabits.com/… – Ortho Habits . Một trang web hỗ trợ sức khoẻ, với những kiến thức về sức khoẻ, dinh dưỡng sử...

Read more...